Harç Katkıları ve Kür Malzemeleri \ Permo Parafin - Parafin Esaslı Beton Kür Malzemesi

Tanımı
PERMO PARAFİN; parafin esaslı, taze beton yüzeyine uygulanıp ani su kayıplarının önlenip betonun optimum mukavemetine ulaşmasını, çatlak ve rötre oluşumunu engelleyen, kullanıma hazır solventsiz beton kür malzemesidir.
Poz
Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/1F
Kullanım Alanları

PERMO PARAFİN kür malzemesi, hızlı su kaybını önlemek üzere taze dökülmüş beton üzerine bir film tabakası teşkil edecek şekilde püskürtülür. Betonun normal priz tepkimelerini etkilemeden kürlenmesini ve maksimum performansına ulaşmasını sağlar.
PERMO PARAFİN özellikle geniş ve açık beton yüzeylerde kullanışlıdır. Bunlardan bazıları:
• Otoyollar
• Kür gerektiren genel beton üretimleri
• Endüstriyel zeminler
• Teraslar

•Uçak pistleri, taksirutlar, apron ve park sahaları
• Şev duvarları
• Öngerilmeli kirişler ve kazıklar
• Sulama kanalları
• Nemin düşük, buharlaşmanın ve hava dolaşımın yüksek olduğu yerlerde kullanılır.

Uygulama

Yüzey Koşulları: Yatay yüzeylerde uygulama, yüzeydeki terleme suyunun kaybolmasından ve istenen yüzey düzeltme işlemleri tamamlandıktan hemen sonra yapılmalıdır (sıcaklığa bağlı olarak 0,5 ile 2 saat arası beklenmelidir). Düşey yüzeylerde kalıp alındıktan sonra uygulanmalıdır.

Uygulama: Permo parafin, kullanıma hazırdır; bu nedenle su ile seyreltilmemelidir. Kullanmadan önce Permo Parafin’ i iyice çalkalayınız. Permo Parafin, el tabancası veya kompresörlü
hava püskürtme makineleriyle yüzeye sürekli ve ince bir film tabakası halinde püskürtülecek şekilde geliştirilmiştir. Düşük basınçlı bir püskürtme ekipmanı ile yüzeyde göllenme oluşturmadan uygulayınız. Uygun püskürtme ekipmanı denemeler ile belirlenmelidir. Geniş yüzeylere veya bir dizi beton elemana arka arkaya uygulanacaksa, otomatik bir püskürtme sistemi ile uygulanabilir. PERMO PARAFİN uygulanan bölgeyi en az 3 saat veya tam olarak kuruyuncaya kadar yağmurdan koruyunuz ve üzerinde gezmeyiniz.

Avantajlar
• Plastik rötrenin neden olduğu çatlamaları azaltır.
• Oluşturduğu film tabakası ile, betonun daha iyi hidrate
olmasına yardımcı olur.
• Büzülmeyi en aza indirir.
• Yüzeydeki tozumayı azaltır.
• Don dayanımını artırır.
• Çuval, telis veya sulama gibi kür yöntemlerine alternatif daha
etkin ve ekonomik bir yöntemdir.
• Kapalı alanlarda uygulamaya uygundur.
• Uygulaması basittir, işçilik maliyetlerini azaltır.
• Solventsizdir, bu nedenle insan sağlığına zarar vermez.
Alet Temizliği
Kullanılan alet ve uygulama ekipmanları kullanımdan hemen sonra sıcak su ile temizleyiniz. Malzeme sertleşmiş ise sıcak suyla ve mekanik yolla temizlenebilir.
Sarfiyat
Sarfiyat rüzgar, nem ve sıcaklığa bağlıdır. Genel olarak: 0.15 -0.25 kg/m2 kullanılır.
 
Ambalajları
Net: 25 kg Plastik bidon
 

 

Ürün Teknik Dökümanları