DÜNYA İNŞAAT 2006 Eylül - Su depolarının içten ve dıştan yalıtımı