MERYAP - Kasım 2011 - Akdeniz çatıları için üçlü çözüm