Derz Dolgu ve Sızdırmazlık Malzemeleri \ Emülderz 2010 - Derz Dolgu Macunu

Ürün Teknik Dökümanları

Tanımı
Elastrometik bitüm-kauçuk esaslı, yatay ve düşey derzlerde ısıtılarak kullanılan süper elastik derz dolgu macunudur.
Poz
Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.615/2
Kullanım Alanları
  • Dilatasyonlar, Derzler
  • Geniş yüzeyli beton kaplamaların ek yerleri,
  • Barajlar, Kanal ve Kanaletler,
  • Genleşme ihtimali olan diğer yerlerde. Su geçirimsizlik, dolgu, tamir ve yapıştırma amaçlı kullanılır.
  • Cam yol butonlarının asfalta montajı için kullanılır.
Uygulama
Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. Derz kenarları tel fırça, spiral motoru veya kumlama yoluyla temizlenmelidir. Mümkünse derz boşluğuna basınçlı hava tutulmalıdır.
Mükemmel aderans sağlamak amacıyla, uygulamadan önce astar olarak beton yüzeylere bir kat Emilkote®, metal yüzeylere Emülzer® C sürülmelidir. Emülderz ®, azami 160-180°C sıcaklığa kadar ısıtıldıktan sonra, karıştırılıp derze dökülür. Trafiğe maruz kalacak alanlarda üzerine ince kum serpilebilir. Yaklaşık 1 saat sonra kullanıma uygundur. 160-180°C sıcaklık aşılırsa veya birkaç kez ısıtılıp soğutulursa ürün özelliklerini kaybeder.
Avantajlar
• Çok elastiktir. -20°C ila +80°C sıcaklıklar arasında elastikiyetini korur.
• Çift cidarlı özel kazanda veya direkt olarak ocak üzerinde ısıtılabilir.
• İçme suyuna karışmaz. (Hacettepe Üni. Rapor No: 2003-381)
 
Depolama
Kapalı ambalajda sınırsız süre depolanabilir.
 
Tüketim
1,170 kg/dm3
Örnek: 1 metre boyunda 5 cm eninde ve 3 cm derinliğinde derz için 1 m x 0,05 m x 0,03 m x 1,17 kg/dm3 x 1000 = 1,755 kg ürün kullanılır.
Ambalajları

Net: 17 kg Metal kutu

Kolay ayrılabilir karton kolide dökme

 

 

Ürün Teknik Dökümanları